Mestna zveza društev za tehnično kulturo Ljubljana

MZDTK
Kersnikova 4

1000 Ljubljana
GSM: 031 330-952
 

 

Tehnični center Ljubljana
Kersnikova 4
1000 Ljubljana
GSM: 041 262-366
 
     

 

Zadnja sprememba: 27.02.2017


 

RAZPIS XL. SREČANJA MLADIH TEHNIKOV IN TEKMOVANJA IZ KONSTRUKTORSTVA IN TEHNOLOGIJE OBDELAV ZA LJUBLJANSKO REGIJO 2017

MOL- Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Odsek za izobraževanje, Resljeva cesta 18, Ljubljana

 

Program sofinancira: MOL- Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Odsek za izobraževanje, Resljeva cesta 18, Ljubljana

Spoštovani !

Obveščamo vas, da bo osrednja prireditev XL. regijskega tekmovanja iz Konstruktorstva in Tehnologije obdelav za OŠ Ljubljane v četrtek 6. in v petek 7. aprila 2017, na Osnovni šoli n.h. Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9, 1231 Ljubljana - Črnuče

 

ZADNJI ROK PRIJAVE: 20.03. 2017 na spletnih straneh ZOTKS http://www.zotks.si/

 

PROGRAM OSREDNJE PRIREDITVE IN TEKMOVANJA – Osnovni šoli n.h. Maksa Pečarja- Črnuče,  LJUBLJANA

Četrtek, 6. 04. 2017

Ura:

15.00   Prihod vodij ekip na OŠ n.h. Maksa Pečarja - Črnuče.

           Postavljanje razstave izdelkov učencev posameznih osnovnih šol.

                 

16.30    Sestanek organizacijskega odbora in vodij komisij.

              Programsko volilna konferenca DUTV Ljubljana

                             

Petek, 7. 04. 2017

Ura:

14.00     Prihod šolskih ekip na šolo gostiteljico.

 

14.15      Otvoritev srečanja, pozdravni govor organizatorja in gostitelja.

 

14.30      Tekmovanja v kategorijah:

                K- KONSTRUKTORSTVO 

                  K1, K2, K3, K4, K5, K6.                                  

                  Gradnike in konstrukcijske zbirke prinesejo tekmovalci s seboj, za                    

                  K5 merilno orodje, kljunasto merilo, po želji tudi prenosni računalnik za izvedbo
                  cici CAD in Google Sketchup.

                 T- TEHNOLOGIJA OBDELAV                                

                  T1, T2, T3, T4, T5.                                                                                                        

                  Materiale za izdelavo izdelkov zagotovi organizator, tekmovalci prinesejo   s seboj zaščitna
                  sredstva, merilna in zarisovalno orodja, škarje in lepilo za papir (obdelavapapirja).    

                 D- IZ UČENČEVE DOMAČE DELAVNICE

                      D1

                  Ni omejitev

                 B- RAZSTAVA

                      B1 Razstava tehničnih izdelkov osnovnih šol

              C - TEHNIČNO ŠPORTNO TEKMOVANJE

                  C1, C9       

                  Oprta mesna tekmovanja Ljubljane. Ni omejitev

          

Program srečanja:

Program tekmovanja in srečanja obsega področja rednega učnega programa TiT in tehničnih interesnih dejavnosti učencev šol občin Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ljubljana, Medvode, Škofljica, Velike Lašče in Vodice.

Namen tekmovanja in srečanja

Uvrstitev na regijsko tekmovanje iz Konstruktorstva in Tehnologij obdelav predstavlja rezultate enoletne aktivnosti učencev in učiteljev ljubljanskih osnovnih šol na področju tehnike.

Namen in cilj srečanja je:

 • širjenje znanja in poglabljanje že osvojenega znanja tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju tehnike in tehnologije,

 • zagotavljanje praktičnega znanja in sposobnosti za reševanje problemov,

 •  primerjanje znanja in praktičnih spretnosti med učenci na področju tehnike in tehnologije,

 •  popularizacija tehnike in tehnologije s poudarkom na konstruktorstvu in tehnologij obdelav,

 • odkrivanje in razvijanje sposobnosti povezovanja različnih znanj na področju tehnike in tehnologije,

 • odkrivanje in spodbujanje nadarjenih za tehniko in tehnologijo,

 • motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja in usposabljanje za tehnične poklice,

 • ozaveščanje otrok o pomenu razumevanja narave in tehnike, njihovih procesov in zakonitosti ter varovanja okolja, naravne in tehnične dediščine,

 •   razvijanje zdravega tekmovalnega duha ter navajanje in usposabljanje mladih za učinkovito predstavitev in presojanje znanja in sposobnosti,

 • spodbujanje druženja mladih iz različnih okolij.

 

Pregled razpisanih tekmovalnih področij in omejitev udeležbe:

 Program je sestavljen iz 5 delov:

1. K – KONSTRUKTORSTVO

2. T – TEHNOLOGIJA OBDELAV

3. D – IZ UČENČEVE DOMAČE DELAVNICE

4. B – RAZSTAVA

5. C – TEHNIČNO ŠPORTNO TEKMOVANJE

 

1). KONSTRUKTORSTVO

K1. KONSTRUIRANJE Z LEGO GRADNIKI ZA PREDŠOLSKE OTROKE IN 1. TRILETJE  OŠ - največ 3 tekmovalci iz šole (po en tekmovalec v vsaki skupini)

K2. KONSTRUIRANJE S POLJUBNO KONSTRUKCIJSKO ZBIRKO (LEGO DACTA, klasični lego gradniki v kombinaciji z zbirko LEGO TECHNIC) ZA UČENCE 2. TRILETJA OŠ - največ 2 tekmovalca iz šole

K3. REŠEVANJE PROBLEMA S KONSTRUKCIJSKO ZBIRKO (FISCHER, LEGO,…) ZA UČENCE 3. TRILETJA OŠ  - največ 2 tekmovalca iz šole

K4. REŠEVANJE PROBLEMA Z ELEKTRONSKO ZBIRKO ZA UČENCE 3. TRILETJA - največ 2 tekmovalca iz šole

K5. NAČRTOVANJE S PROGRAMOM Cici CAD ali Q CAD ZA UČENCE 3. TRILETJA - največ 2 tekmovalca iz šole

K6. MODELIRANJE S PRORAMOM GOOGLE SKETCUP – največ 2 tekmovalca iz šole

 

2). TEHNOLOGIJA OBDELAV

T1. IZDELAVA IZDELKA IZ PAPIRJA ZA UČENCE 2. TRILETJA OŠ -    največ 2 tekmovalca iz šole

T2. IZDELAVA IZDELKA IZ LESA Z UPORABO ELEKTRIČNEGA ORODJA  ZA UČENCE 3. TRILETJA OŠ- največ 1 ekipa (z 2 tekmovalcema) iz šole       

T3. IZDELAVA IZDELKA IZ UMETNE MASE ZA UČENCE 3. TRILETJA OŠ- največ 2 tekmovalca iz šole

T4. IZDELAVA IZDELKA IZ KOVINE ZA UČENCE 3. TRILETJA OŠ - največ 1 ekipa (z 2 tekmovalcema) iz šole

T5. PROJEKTNO DELO (POLEG IZDELKA VSEBUJE TUDI KOMPLEKSNO           

       PREDSTAVITEV) ZA UČENCE 3. TRILETJA OŠ. Ni omejitev

 

3). IZ UČENČEVE DOMAČE DELAVNICE

D1. IZ UČENČEVE DOMAČ DELAVNICE, ZA UČENCE OD 1. – 9. RAZREDA OŠ. Ni omejitev

V vseh panogah učenci tekmujejo v enotni skupini razen pri K1, kjer tekmujejo v naslednjih treh skupinah po (po en tekmovalec v vsaki skupini) :

- predšolski otroci in 1. razred

- 2. razred

- 3. razred

V panogah K1, K2, K3, K4, K5, K6, T1 IN T3 učenci tekmujejo posamično

V panogah T2 IN T4 učenci tekmujejo ekipno, vsaka ekipa šteje dva tekmovalca

V panogah T5 in D1 lahko učenci tekmujejo posamično ali v skupini z največ 3 učenci

 

4).  RAZSTAVA

B1 RAZSTAVA TEHNIČNIH IZDELKOV, FOTOGRAFIJ itd, OSNOVNIH ŠOL

-          število razstavljenih izdelkov na posamezno šolo naj ne bi presegalo površino 3 šolskih miz.

-          na razstavi sodelujejo šole, ki se prijavijo organizatorju tekmovanja ob postavitvi razstave.

5). TEHNIČNO ŠPORTNO TEKMOVANJE

C1.   TEKMOVANJE AVTOMOBILOV NA ELEKTRIČNI POGON- PROSTA VOŽNJA V CILJ – Odprto mestno tekmovanje Ljubljane. Ni omejitev

C9. TEKMOVANJE RADIJSKO VODENIH AVTOMOBILOV, HITROSTNA IN SPRETNOSTNA VOŽNJA  - Odprto mestno tekmovanje Ljubljane. Ni omejitev

Za tehnično športno tekmovanje šole predhodno telefonsko prijavijo udeležbo tekmovalcev (041 262-365, Roman Vavpotič).

 

ORGANIZACIJA TEKMOVANJ

Regijsko tekmovanje

Regijska tekmovanja so tekmovanja izbirnega značaja za uvrstitev tekmovalcev na državno tekmovanje. Glede števila tekmovalcev iz posamezne šole veljajo enake omejitve kot za regije na državnem tekmovanju – zaporedna številka 1. konstruktorstvo, 2. tehnologije obdelav, 3. iz učenčeve domače delavnice, 4. razstava.

Tehnično- športna tekmovanja 5. se uvrščajo pod: Modelarska olimpijada.

Državno tekmovanje

Področja: Konstruktorstvo, Tehnologije obdelav in Iz učenčeve domače delavnice

Na državno tekmovanje se iz posamezne skupine uvrstijo tekmovalci, kot je določeno z razpisom ZOTKS in jih na podlagi rezultatov določi komisija.

Prijava tekmovalcev in tekmovalni pravilniki

 1. Zadnji rok za prijavo za tekmovanje (ZOTKiS.si) je 20. 3. 2017.

Šole prijavijo tekmovalce na regijsko tekmovanje v informacijski sistem ZOTKiS, ki je dosegljiv na spletni strani ZOTKS www.zotks.si (http://www.zotks.si/)

 1. Podrobni opisi posameznih tekmovalnih panog in pravil ter kriterijev zanje  so v priloženi v dokumentu ZOTKS – konstruktorstvo/razpis:   (https://www.zotks.si/sites/default/files/pravila.pdf).

 

Končni rezultati bodo objavljeni na spletnih straneh ZOTKS: www.zotks.si in MZDTK Ljubljana:

www.mzdtk-lj.si v primerni obliki za tiskanje in dokumentacijo.

  

Želimo vam prijetno druženje in veliko tekmovalnih uspehov.

Predsednik MZDTK Ljubljana

Jože Konda