Mestna zveza društev za tehnično kulturo Ljubljana

MZDTK
Kersnikova 4

1000 Ljubljana
GSM: 041 262-365
 

 

Tehnični center Ljubljana
Kersnikova 4
1000 Ljubljana
GSM: 041 262-366
 
     

 

Zadnja sprememba: 18.08.2015


 

RAZPIS XXXVIII. SREČANJA MLADIH TEHNIKOV IN TEKMOVANJA IZ KONSTRUKTORSTVA IN TEHNOLOGIJE OBDELAV ZA LJUBLJANSKO REGIJO 2015

MOL- Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Odsek za izobraževanje, Resljeva cesta 18, Ljubljana

 

Spoštovani !

Obveščamo vas, da bo osrednja prireditev XXXVIII. regijskega tekmovanja iz Konstruktorstva in Tehnologije obdelav za OŠ Ljubljane v četrtek 9. in v petek 10. aprila 2015, na Osnovni šoli Vič,  Abramova 36, 1000 Ljubljana.

 PROGRAM OSREDNJE PRIREDITVE IN TEKMOVANJA – OŠ VIČ,  LJUBLJANA

 

Četrtek, 09. 04. 2014

Ura:                      

15.00       Prihod vodij ekip na OŠ VIČ.

              Postavljanje razstave izdelkov učencev posameznih osnovnih šol.            

16.30       Sestanek organizacijskega odbora in vodij komisij.

                 Programsko volilna konferenca DUTV Ljubljana

                             

Petek, 10. 04. 2014

Ura:

14.00        Prihod šolskih ekip na šolo gostiteljico.

14.15        Otvoritev srečanja, pozdravni govor organizatorja in gostitelja.

14.30        Tekmovanja v kategorijah:

 

                  K- KONSTRUKTORSTVO                                                                                                             

                  K1, K2, K3, K4, K5, K6.                                  

               Gradnike in konstrukcijske zbirke prinesejo tekmovalci s seboj, za                    

               K5 merilno orodje, kljunasto merilo, po želji tudi prenosni računalnik za izvedbo cici CAD in

               Google Sketchup.

                 

                  T- TEHNOLOGIJA OBDELAV                                

       T1, T2, T3, T4, T5.                                                                                                        

Materiale za izdelavo izdelkov zagotovi organizator, tekmovalci prinesejo  s seboj zaščitna     sredstva, merilna in zarisovalno orodja, škarje in lepilo za papir (obdelava papirja).

                  D- IZ UČENČEVE DOMAČE DELAVNICE

                  D1

               Ni omejitev

                   B- RAZSTAVA

                  B1 Razstava tehničnih izdelkov osnovnih šol

                 C - TEHNIČNO ŠPORTNO TEKMOVANJE

               C1, C9       

                  Oprta mesna tekmovanja Ljubljane. Ni omejitev

          

Program srečanja:

Program tekmovanja in srečanja obsega področja rednega učnega programa TiT in tehničnih interesnih dejavnosti učencev šol občin Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ljubljana, Medvode, Škofljica, Velike Lašče in Vodice.

Namen tekmovanja in srečanja

Uvrstitev na regijsko tekmovanje iz Konstruktorstva in Tehnologij obdelav predstavlja rezultate enoletne aktivnosti učencev in učiteljev ljubljanskih osnovnih šol na področju tehnike.

Namen in cilj srečanja je:

-      širjenje znanja in poglabljanje že osvojenega znanja tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju tehnike in tehnologije,

-       zagotavljanje praktičnega znanja in sposobnosti za reševanje problemov,

-       primerjanje znanja in praktičnih spretnosti med učenci na področju tehnike in tehnologije,

-       popularizacija tehnike in tehnologije s poudarkom na konstruktorstvu in tehnologij obdelav,

-       odkrivanje in razvijanje sposobnosti povezovanja različnih znanj na področju tehnike in tehnologije,

-       odkrivanje in spodbujanje nadarjenih za tehniko in tehnologijo,

-       motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja in usposabljanje za tehnične poklice,

-       ozaveščanje otrok o pomenu razumevanja narave in tehnike, njihovih procesov in zakonitosti ter varovanja okolja, naravne in tehnične dediščine,

-       razvijanje zdravega tekmovalnega duha ter navajanje in usposabljanje mladih za učinkovito predstavitev in presojanje znanja in sposobnosti,

-       spodbujanje druženja mladih iz različnih okolij.

Pregled razpisanih tekmovalnih področij in omejitev udeležbe:

Program je sestavljen iz 5 delov:

1. K – KONSTRUKTORSTVO

2. T – TEHNOLOGIJA OBDELAV

3. D – IZ UČENČEVE DOMAČE DELAVNICE

4. B – RAZSTAVA

5. C – TEHNIČNO ŠPORTNO TEKMOVANJE

 

1). KONSTRUKTORSTVO

K1. KONSTRUIRANJE Z LEGO GRADNIKI ZA PREDŠOLSKE OTROKE IN 1. TRILETJE  OŠ - največ 3 tekmovalca iz šole (po en tekmovalec v vsaki skupini)

K2. KONSTRUIRANJE S POLJUBNO KONSTRUKCIJSKO ZBIRKO ZA UČENCE 2. TRILETJA OŠ - največ 2 tekmovalca iz šole

K3. REŠEVANJE PROBLEMA S KONSTRUKCIJSKO ZBIRKO (FISCHER, LEGO,…) ZA UČENCE 3. TRILETJA OŠ  - največ 2 tekmovalca iz šole

K4. REŠEVANJE PROBLEMA Z ELEKTRONSKO ZBIRKO ZA UČENCE 3. TRILETJA - največ 2 tekmovalca iz šole

K5. NAČRTOVANJE S PROGRAMOM Cici CAD ZA UČENCE 3. TRILETJA - največ 2 tekmovalca iz šole

K6. MODELIRANJE S PRORAMOM GOOGLE SKETCUP – največ 2 tekmovalca iz šole

 

2). TEHNOLOGIJA OBDELAV

T1. IZDELAVA IZDELKA IZ PAPIRJA ZA UČENCE 2. TRILETJA OŠ -    največ 2 tekmovalca iz šole

T2. IZDELAVA IZDELKA IZ LESA Z UPORABO ELEKTRIČNEGA ORODJA  ZA UČENCE 3. TRILETJA OŠ- največ 1 ekipa (z 2 tekmovalcema) iz šole                  

T3. IZDELAVA IZDELKA IZ UMETNE MASE ZA UČENCE 3. TRILETJA OŠ- največ 2 tekmovalca iz šole

T4. IZDELAVA IZDELKA IZ KOVINE ZA UČENCE 3. TRILETJA OŠ - največ 1 ekipa (z 2 tekmovalcema) iz šole

T5. PROJEKTNO DELO (POLEG IZDELKA VSEBUJE TUDI KOMPLEKSNO           

       PREDSTAVITEV) ZA UČENCE 3. TRILETJA OŠ. Ni omejitev

 

3). IZ UČENČEVE DOMAČE DELAVNICE

 D1. IZ UČENČEVE DOMAČ DELAVNICE, ZA UČENCE OD 1. – 9. RAZREDA OŠ. Ni omejitev

V vseh panogah učenci tekmujejo v enotni skupini razen pri K1, kjer tekmujejo v naslednjih treh skupinah:

- predšolski otroci in 1. razred

- 2. razred

- 3. razred

V panogah K1, K2, K3, K4, K5, K6, T1 IN T3 učenci tekmujejo posamično

V panogah T2 IN T4 učenci tekmujejo ekipno, vsaka ekipa šteje dva tekmovalca

V panogah T5 in D1 lahko učenci tekmujejo posamično ali v skupini z največ 3 učenci

Podrobni opisi posameznih tekmovalnih panog in pravil ter kriterijev zanje najdete v prilogi 1.

Pravila (bodite pozorni na spremembe) Priloga 2.

 

4).  RAZSTAVA

B1 RAZSTAVA TEHNIČNIH IZDELKOV, FOTOGRAFIJ itd, OSNOVNIH ŠOL

-          število razstavljenih izdelkov na posamezno šolo naj ne bi presegalo površino 3 šolskih miz.

-          na razstavi sodelujejo šole, ki se prijavijo organizatorju tekmovanja ob postavitvi razstave.

-          vsaka šola, ki sodeluje na razstavi prejme priznanje MZDTK Ljubljana, prav tako mentorji

 

5). TEHNIČNO ŠPORTNO TEKMOVANJE

C1.   TEKMOVANJE AVTOMOBILOV NA ELEKTRIČNI POGON- PROSTA VOŽNJA V CILJ – Odprto mestno tekmovanje Ljubljane. Ni omejitev

C9. TEKMOVANJE RADIJSKO VODENIH AVTOMOBILOV, HITROSTNA IN                      SPRETNOSTNA VOŽNJA  - Odprto mestno tekmovanje Ljubljane. Ni omejitev

Za tehnično športno tekmovanje šole predhodno telefonsko prijavijo udeležbo tekmovalcev (041 262-365, Roman Vavpotič).

 

ORGANIZACIJA TEKMOVANJ

Regijsko tekmovanje

 

Regijska tekmovanja so tekmovanja izbirnega značaja za uvrstitev tekmovalcev na državno tekmovanje. Glede števila tekmovalcev iz posamezne šole veljajo enake omejitve kot za regije na državnem tekmovanju – zaporedna številka 1 konstruktorstvo, 2 tehnologije obdelav, 3 iz učenčeve domače delavnice.

Po točko 4 razstava uvrstitve na državno tekmovanje ni, pod točko 5 tehnično športno tekmovanje je uvrstitev pod: Modelarska olimpijada.

 

Državno tekmovanje  

Področja: Konstruktorstvo, Tehnologije obdelav in Iz učenčeve domače delavnice

Na državno tekmovanje se iz posamezne skupine uvrstijo tekmovalci, kot je določeno z razpisom ZOTKS in jih na podlagi rezultatov določi komisija. Priloga 1.

 

Prijava tekmovalcev in tekmovalni pravilniki

Glej spletno stran www.zotks.si

Kako do OŠ VIČ?

Povezava do NAJDI.SI – na strani vpišite Osnovna šola Vič

Končni rezultati bodo objavljeni na spletnih straneh ZOTKS: www.zotks.si in MZDTK Ljubljana:

www.mzdtk-lj.si v primerni obliki za tiskanje in dokumentacijo.

  

Želimo vam prijetno druženje in veliko tekmovalnih uspehov.

Sekretar MZDTK Ljubljana

Roman Vavpotič