Mestna zveza društev za tehnično kulturo Ljubljana

MZDTK
Kersnikova 4

1000 Ljubljana
GSM: 031 330-952 
 

 

Tehnični center Ljubljana
Kersnikova 4
1000 Ljubljana
GSM: 041 262-366
 
     

 

Zadnja sprememba: 16.05.2019

 

REZULTATI 42. SREČANJA

MLADIH TEHNIKOV LJUBLJANE

OŠ HORJUL

LJUBLJANA,  4. in 5. april 2019

BILTEN 42. SREČANJA MLADIH TEHNIKOV

Utrinki 42. srečanja MT Ljubljane

NA DRŽAVNO TEKMOVANJE SO SE UVRSTILI VSI UČENCI, KI SO DOSEGLI PRVO  IN DRUGO MESTO V POSAMEČNIH KATEGORIJAH IN VSI UČENCI, KI SO V SKUPINSKIH TEKMOVANJIH DOSEGLI PRVO MESTO.

V KATEGORIJI KONSTRUKTERSTVA K1 in K2 SE UVRSTIJO NA DRŽAVNO TEKMOVANJE LE PRVO UVRŠČENI TEKMOVALCI.

Objavljeni so samo rezultati učencev, ki so se uvrstili nadržavno tekmovanje (označeni so krepko) in učenci, ki so dobili bronasto priznanje. 

Tisti učenci, ki niso prejeli priznanja na mestu tekmovanja, ga bodo prijeli po pošti, na naslov matične šole.

Kategorija:      
D1 IZ UČENČEVE DOMAČE DELAVNICE – D1  
         
Tekmovalna komisija:      
MILAN GABERŠEK, VERONIKA KOŠČAK
Mesto   Raz. SKUPAJ
1 Martin Konič 9.b OŠ Ledina B
2 Luka Žagar 9.a OŠ Ledina B
3 Julija Šporn 9.a OŠ Janka Modra, Dol pri Lj. B
         
Kategorija:      
D2 RAZSTAVA – D2      
         
Tekmovalna komisija:      
MILAN GABERŠEK, VERONIKA KOŠČAK  
Mesto  Šola   Izdelki za na državno tekmovanje SKUPAJ
1 OŠ Horjul   2 pručki  
2 hišici
1 sovica iz papirja
2 smetišnici iz kovine
2 kazali za knjigo
2 vrtavki
Ptič za veter
2 OŠ Janka Modra, Dol pri Lj.   Umetne mase  
Mape iz lesa
Ključi iz pločevine
Bakrene živali
3 OŠ Franceta Bevka   Smrečica iz lesa  
Stojalo za očala
Stojalo iz umetne mase
4 OŠ Vodice   Skodelice za kavo iz papirja  
Skrinjice iz lesa
         
Kategorija:      
K1 LEGO - 1. TRILETJE      
         
Tekmovalna komisija:      
MIHA JUVAN, ANA MALAVAŠIČ      
Mesto   Raz. SKUPAJ
1 Svit Mrlak 1.a OŠ Horjul B
2 Tristan Dumitrov 1.c OŠ Nove Jarše B
         
         
Kategorija:      
K1 LEGO - 1. TRILETJE      
         
Tekmovalna komisija:      
MIHA JUVAN, ANA MALAVAŠIČ
Mesto   Raz. SKUPAJ
1 Gašper Drobnič 2.D OŠ Vič B
2 Tim Slovša 2.b OŠ Horjul B
         
Kategorija:      
K1 LEGO - 1. TRILETJE      
         
Tekmovalna komisija:      
MIHA JUVAN, ANA MALAVAŠIČ
Mesto   Raz. SKUPAJ
1 Jan Ebner 3.b OŠ Horjul B
         
Kategorija:      
K1 LEGO - 2. TRILETJE      
         
Tekmovalna komisija:      
MIHA JUVAN, ANA MALAVAŠIČ
Mesto   Raz. SKUPAJ
1 Lenart Brant 4.b OŠ Vodice B
         
Kategorija:      
K2 KONSTRUIRANJE  - 2. TRILETJE  
         
Tekmovalna komisija:      
MIHA JUVAN, ANA MALAVAŠIČ
Mesto   Raz. SKUPAJ
1 Anej Armič 6.a OŠ Pirniče B
2 Filip Štrovs 6.a OŠ Pirniče B
3 Jakob Baraga 6.a OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani B
4 Vid Bogataj 5.b OŠ Horjul B
         
Kategorija:      
K3 KONSTRUIRANJE - 3. TRILETJE  
         
Tekmovalna komisija:      
IGOR PREŠEREN, MIHA KOČAR, POLONA TRONTELJ  
Mesto   Raz. SKUPAJ
1 Matej Maček 9.b OŠ n. h. Maksa Pečarja Črnuče B
2 Filip Žvokelj 7.b OŠ Horjul B
         
Kategorija:      
K4 ELEKTRONSKA ZBIRKA - K4    
         
Tekmovalna komisija:      
IGOR PREŠEREN, MIHA KOČAR, POLONA TRONTELJ
Mesto   Raz. SKUPAJ
1 Matic Potočnik 8.d OŠ n. h. Maksa Pečarja Črnuče B
2 Alen Gačnik 9.a OŠ Ig B
         
Kategorija:      
K6 MODELIRANJE S PROG. GOOGLE SKETCHUP - K6  
         
Tekmovalna komisija:      
UROŠ ČADEŽ, BARBARA KERMAVNER  
Mesto   Raz. SKUPAJ
1 Lucija Kavčič 9.a OŠ Vodice B
2 Erni Mujakić 7.a OŠ Franca Rozmana Staneta B
         
Kategorija:      
T1 IZDELEK IZ PAPIRJA - T1      
         
Tekmovalna komisija:      
ALBINA MILEK, DARJA KOKALJ, VESNA KAČIČ
Mesto   Raz. SKUPAJ
1 Anita Žerovnik 6.a OŠ Horjul B
2 Jon Šef 6.b OŠ Poljane Ljubljana B
3 Ajda Prašnički 6.b OŠ Ig B
4 Monika Kuhar 6.b OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani B
5 Naila Nuša Žigon 6.b OŠ Oskarja Kovačiča B
6 Sara Uderman 6.c OŠ Milana Šuštaršiča B
7 Žiga Stare 5.a OŠ Vodice B
         
Kategorija:      
T2 IZDELEK IZ LESA - T2      
         
Tekmovalna komisija:      
JOŽE KOŠČAK, GRADE ARSIĆ      
Mesto   Raz. SKUPAJ
1 Karin Lazić 9.b OŠ Poljane Ljubljana B
1 Mithra Strojan Rot 9.b OŠ Poljane Ljubljana B
2 Hidajeta Dizdarević 8.a OŠ Livada B
2 Ognjen Jovičić 8.a OŠ Livada B
3 Benjamin Mlinar 7.b OŠ Horjul B
3 Mitja Samotorčan 7.b OŠ Horjul B
4 Julian Bojanc 7.B OŠ Franca Rozmana Staneta B
4 Maks Podboj 7.a OŠ Franca Rozmana Staneta B
         
Kategorija:      
T3 IZDELEK IZ UMETNE MASE - T3  
         
Tekmovalna komisija:      
HELENA DERSTVENŠEK, PETRA NOVAK TROBENTAR
Mesto   Raz. SKUPAJ
1 Vesna Mihelič 7.A OŠ Nove Jarše B
2 Elma Halilović 7.B OŠ Nove Jarše B
3 Val Jenko 8.b OŠ n. h. Maksa Pečarja Črnuče B
4 Jan Ivanc 8.b OŠ Danile Kumar B
5 Marcel Pančić 8.b OŠ Danile Kumar B
6 Jakob Košir 7.b OŠ Šentvid B
7 Jakob Grdadolnik 9.a OŠ Horjul B
         
Kategorija:      
T4 IZDELEK IZ KOVINE - T4      
         
Tekmovalna komisija:      
PETER KOVAČIČ, GORAZD ŠANTEJ                                                        
Mesto   Raz. SKUPAJ
1 Matija Lenarčič 8.c OŠ Ig B
1 Nejc Božič 8.c OŠ Ig B
2 Robert Praprotnik 9.a OŠ Oskarja Kovačiča B
2 Vito Primic 9.a OŠ Oskarja Kovačiča B
3 Luka Trček 9.a OŠ Horjul B
3 Žan Rožnik 9.a OŠ Horjul B
4 Aleks Jemec 8.a OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani B
4 Andraž Mehle 8.b OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani B